Organigrama

  • Membres de la Junta
  • Expresidents
  • Consiliaris
Membres de la Junta
CÀRREC  NOM PROMOCIÓ
 PRESIDENT Juan N. García-Nieto Portabella 1981
 CONSILIARI Josep Maria Gispert Casamor 1952
 VICEPRESIDENT Francisco Guarner Muñoz 1969
 TRESORER Joaquín Acha López 1983
 SECRETÀRIA Andrea Cortés Olivera 2008
 VOCALS Isidre Abelló Riera 1970
 Gabriel Artés de Arcos Echevarría 1977
 Ignasi Coll Rolduá 1984
 Javier Cuyás Raso 1974
 Nuria Duffo Ubeda 1981
 Miquel Gallés Magri 1974
 Cristina Porta Ferrer 2005
 Josep Enric Rebés Félix 1987
 Santi Soucheiron Hospital2017
 SECRETÀRIA GENERAL Emma Castells Valls -
Expresidents
Consiliaris