Associació Antics Alumnes

Una de les nostres raons de ser és l'ajuda als més desfavorits i principalment col·laborar per donar un futur als més joves. Per aquest motiu la major part dels ingressos de l'associació van destinats a donar suport econòmic i visibilitat a projectes que busquen la millora de la nostra societat sobretot a través de l'educació ja sigui aquí o al tercer món.