Associació Antics Alumnes

Fons de beques Sant Ignasi

Ja fa un temps, un col·lectiu de persones vinculades a l’Associació d’Antics Alumnes i a l’AMPA del Col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, van posar en marxa una iniciativa que està present en molts altres col·legis i universitats de la Companyia de Jesús als Estats Units: l ́Endowment Fund (Fons de Donacions).


A finals del mes de març de 2012, es va signar per part de la Fundació Col·legi Sant Ignasi, l’Associació d’Antics Alumnes i l’Associació de Mares i Pares de Sant Ignasi, un conveni per regular aquesta iniciativa.


Un fons de donacions (Endowment Fund) és una forma d’organitzar les donacions, en la qual els rendiments financers d’aquestes són destinats a les beques, deixant les donacions a perpetuïtat. Això permet que les donacions siguin per sempre, a diferència d’una donació convencional que directament s’aplica a la beca. Les donacions, tant individuals com col·lectives, de persones físiques o jurídiques, són destinades a la Fundació Sant Ignasi, en el marc del conveni signat per les entitats promotores.


El Fons es gestiona per una Comissió Executiva, integrada per representants de les tres entitats promotores, que es responsabilitza de les seves inversions, rendiments i aplicacions. Les beques seran adjudicades i supervisades per la Comissió de Beques del Col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi. Els donants rebran una informació periòdica de la Comissió permanentment sobre l’evolució del fons detallant les noves adicions al mateix, així com els rendiments financers i les aplicacions de les beques realitzades.