Associació Antics Alumnes

Missió i valors

En l’article segon dels seus Estatuts trobem els objectius que pretén: el foment de la companyonia, la mútua ajuda entre tots els socis, i la col·laboració amb el Col·legi de Sant Ignasi, axí com amb la Companyia de Jesús, les seves Institucions i Organitzacions que inspira. Sobre tot d’Antics Alumnes, a fi que la formació humana, social i cristiana rebuda pugui potenciar-se, renovar-se i actualizar-se al llarg de la vida, en ordre a la realització del seu compromís per a ésser agents actius en la transformació del món cap a una societat més fraterna i justa, a la llum de l’Evangeli.